K čemu potřebujete posouzení rizik?

Poradíme vám s posouzením rizik pro váš výtah.

Posouzení rizik pro výtahy

Posouzení rizik je podle německého nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV) povinné a musí být provedeno před prvním uvedením výtahu do provozu. Kromě toho se musí posouzení rizik provést znovu, pokud se změní normy, způsob používání výtahu, okolní podmínky výtahu nebo technika výtahového systému. Jako smysluplné se ukázalo provádět posouzení rizik každých 5 let.

Při posuzování rizik se zjišťují odchylky výtahového systému od aktuálního stavu techniky a podle míry rizika se zaznamenají možná nebezpečí.

Přitom se provádí klasifikace rizik (nízké, střední, vysoké) pro stávající výtahy, například analogicky k bezpečnostní normě EN 81-80. Na základě klasifikace se stanoví priority a časový závazek pro realizaci opatření ke snížení rizik, například zavedením technických opatření u příslušného výtahového systému.

Autorizované kontrolní orgány (např. TÜV nebo Dekra) kontrolují při pravidelné kontrole vašeho výtahu i to, zda je pro příslušný výtah vypracováno posouzení rizik. Pokud není k dispozici, jedná se o nedostatek. V případě nehody pak nelze vyloučit občanskoprávní a trestněprávní důsledky.

 

Vyhotovíme kvalifikované posouzení rizik pro váš výtah

  • Zkontrolujeme okolní prostředí
  • Zohledníme aktuální užívání
  • Věnujeme pozornost zvláštním nebezpečím
  • Pro zjištěné abnormality vypracujeme doporučení
  • Dodáme katalog opatření (za příplatek)
  • Naplánujeme modernizaci komponent výtahu (za příplatek)

 

Posouzení rizik je nezbytné pro provoz v souladu s právními předpisy a pro kvalifikované plánování budoucích modernizací.

 

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejte a kontaktujte nás.
Rádi vám pomůžeme!

Tísňové volání z výtahu a vyproštění osob

Výtah nesmí být provozován bez funkčního tísňového volání – postaráme se o to!

Více informací

Servis, údržba a opravy výtahů

Pravidelná údržba je důležitá a zajišťuje provozuschopnost výtahu.

Více informací

Obsluha výtahu a školení

Pravidelné kontroly výtahů jsou povinné – provedeme je za vás!

Více informací

Rutinní volání pro systém tísňového volání z výtahu

Žádný problém pro naši centrálu – usnadněte si život!

Více informací

GSM tísňové volání / Správa SIM karet

Nabízíme vhodné karty a zařízení pro tísňové volání s optimálním tarifem.

Více informací

Kontaktujte nás

Spojte se s námi!
Těšíme se na váš telefonát nebo email!

Zavoláme zpět

Zanechte prosím své telefonní číslo.
Ozveme se vám co nejdříve!