Které normy a zákony se vztahují na provoz výtahů?

Zde jsme pro vás vypracovali malý přehled toho nejdůležitějšího.

Předpisy, normy a zákony pro výtahy

Pro údržbu a tísňová volání u výtahů platí v Německu velké množství zákonů, norem, nařízení a technických předpisů (TRBS). Zde je přehled s krátkým shrnutím.

Spolkový zákon o systémech vyžadujících monitorování (ÜAnlG)

Spolkový zákon o zařízeních vyžadujících monitorování (ÜAnlG) upravuje celou řadu podrobností ohledně provozu výtahů. V něm jsou také definovány povinnosti provozovatele.

Spolkový zákon o systémech vyžadujících monitorování (ÜAnlG) na adrese www.gesetze-im-internet.de.

Spolkové nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV)

BetrSichV upravuje požadavky na bezpečnost provozu pracovních zařízení, mezi něž patří i výtahy.

Odkaz na spolkové nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV) 2015 na https://www.gesetze-im-internet.de/

Technická pravidla pro bezpečnost provozu

Technická pravidla pro bezpečnost provozu upřesňují obsah vyhlášky o bezpečnosti provozu.

TRBS na baua.de

Technická pravidla TRBS 3121 obsahují požadavky na provoz a údržbu výtahů. TRBS 3121 na baua.de

Spolkové nařízení o pracovištích (ArbStättV)

ArbStättV definuje požadavky na pracoviště včetně výtahů.

Odkaz na spolkové nařízení o pracovištích 2004 na https://www.gesetze-im-internet.de/

Spolkový zákon o bezpečnosti výrobků (ProdSG)

Spolkový zákon o bezpečnosti výrobků upravuje bezpečnostní požadavky na technické pracovní prostředky a spotřební výrobky.

Odkaz na zákon o bezpečnosti výrobků na https://www.gesetze-im-internet.de/

Normy řady EN 81

Řada norem DIN EN 81 stanovuje požadavky na konstrukci a provoz výtahů a mnoho dalších podrobností k výtahům.

Normy lze bohužel získat pouze za poplatek od nakladatelství Beuth. Přehled norem řady EN 81 naleznete zde.

 

Norma EN 81-28

Norma DIN EN 81-28 stanovuje požadavky na tísňová volání ve výtazích.

Normy lze bohužel získat pouze za poplatek od nakladatelství Beuth. Přehled norem řady EN 81 naleznete zde.

 

Norma EN 13015

Norma DIN EN 13015:2008 (Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu) stanovuje požadavky na firmy provádějící údržbu a servis výtahů.

Normy lze bohužel získat pouze za poplatek od nakladatelství Beuth. Obsah normy DIN EN 13015

AMEV doporučení pro výtahy 2022

Německá pracovní skupina státní a komunální správy pro stroje a elektrotechniku (AMEV – Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen) – doporučení pro výtahy 2022: Všem, kteří se podílejí na projektování, výstavbě a používání výtahových systémů zejména ve veřejných budovách, nabízí komplexní a praktickou pracovní pomůcku.

Výtah 2022: Pokyny pro projektování, výběrová řízení a používání výtahových systémů ve veřejných budovách

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a podle typu výtahu a jeho použití mohou být relevantní další zákony, normy, předpisy a technická pravidla. Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku je důležité, aby provozovatelé výtahů znali a dodržovali platné předpisy a normy.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejte a kontaktujte nás.
Ochotně vám poradíme!

 

Tísňové volání z výtahu a vyproštění osob

Výtah nesmí být provozován bez funkčního tísňového volání – postaráme se o to!

Více informací

Servis, údržba a opravy výtahů

Pravidelná údržba je důležitá a zajišťuje provozuschopnost výtahu.

Více informací

Obsluha výtahu a školení

Pravidelné kontroly výtahů jsou povinné – provedeme je za vás!

Více informací

Rutinní volání pro systém tísňového volání z výtahu

Žádný problém pro naši centrálu – usnadněte si život!

Více informací

GSM tísňové volání / Správa SIM karet

Nabízíme vhodné karty a zařízení pro tísňové volání s optimálním tarifem.

Více informací

Posouzení rizik

Pro svůj výtah potřebujete posouzení rizik. Vyhotovíme ho pro vás!

Více informací

Kontaktujte nás

Spojte se s námi!
Těšíme se na váš telefonát nebo email!

Zavoláme zpět

Zanechte prosím své telefonní číslo.
Ozveme se vám co nejdříve!