Všechny služby
pro váš výtah!

Společnost TG Services vám nabízí kompletní servis.

Centrum tísňového volání
pro bezpečné používání výtahu

Výtahy jsou zařízení vyžadující monitorování. Při poruše může dojít k uvěznění osob, které jsou pak ohledně svého vyproštění odkázány na pomoc zvenčí.  Tísňové volání z výtahu je proto důležitou službou, která v nouzovém případě zajistí rychlou a spolehlivou pomoc. Dodržováním norem a předpisů, jako je EN 81-28 (Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a nákladů) a německého nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV) se zvyšuje bezpečnost provozu výtahů. 

Společnost TG Services dodržuje všechny příslušné předpisy, normy a zákony pro provoz výtahového centra tísňového volání a spolehlivě 24 hodin denně organizuje vyprošťování uvězněných osob z výtahů.


Nabízíme tyto služby:

 

Připojení k centru tísňového volání

Výtahy jsou napojeny na centrum tísňového volání, pomoc je tak kdykoli na dosah.

 

Přijímání a přesměrování tísňových volání 

Centrum tísňového volání přijme v nouzovém případě tísňové volání z výtahu a předá ho příslušným místům podle předem dohodnutých postupů. Tyto postupy lze dohodnout individuálně, takže v závislosti na denní době může být o tísňovém volání informována buď místní obsluha výtahu určená provozovatelem výtahu nebo profesionální firma, aby zajistily vyproštění uvězněných osob.

 

Monitorování a údržba 

Centrum tísňového volání průběžně monitoruje funkčnost systému tísňového volání u výtahů pomocí zkušebních volání. Tím je zajištěna funkčnost systému tísňového volání v nouzovém případě. 

 

Vyprošťování uvězněných osob

Nabízíme vám i vyprošťování uvězněných osob prostřednictvím našich partnerů. Službu lze objednat v plném rozsahu nebo v časově omezené podobě, například pouze na noc nebo víkendy.

 

Normy a směrnice 

EN 81-28: Bezpečnostní požadavky na systémy tísňového volání u výtahů: Norma EN 81-28 stanovuje bezpečnostní požadavky na systémy tísňového volání u výtahů, aby byla v nouzovém případě zajištěna rychlá a účinná pomoc. Přitom je třeba zohlednit určité aspekty, jako je například dostupnost centra tísňového volání, spolehlivost přenosu tísňového volání a informování osob zajišťujících vyprošťování o tom, kde se daný výtah nachází. 

BetrSichV (spolkové nařízení o bezpečnosti provozu): Bezpečnost provozu výtahů: I spolkové nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV) upravuje bezpečnost výtahů. U výtahů se tak například musí pravidelně provádět údržba, aby byla zajištěna jejich funkčnost. V nouzovém případě musí být zaručena rychlá a účinná pomoc. 

 

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o našich službách v oblasti systémů tísňového volání u výtahů!

Tísňové volání z výtahu a vyproštění osob

Výtah nesmí být provozován bez funkčního tísňového volání – postaráme se o to!

Více informací

Servis, údržba a opravy výtahů

Pravidelná údržba je důležitá a zajišťuje provozuschopnost výtahu.

Více informací

Obsluha výtahu / Kontrola výtahu / Školení obsluhy výtahu

Pravidelné kontroly výtahů jsou povinné – provedeme je za vás!

Více informací

Rutinní volání pro systém tísňového volání z výtahu

Žádný problém pro naši centrálu – usnadněte si život!

Více informací

GSM tísňové volání / Správa SIM karet

Nabízíme vhodné karty a zařízení pro tísňové volání s optimálním tarifem.

Více informací

Posouzení rizik

Pro svůj výtah potřebujete posouzení rizik. Vyhotovíme ho pro vás!

Více informací

Kontaktujte nás

Spojte se s námi!
Těšíme se na váš telefonát nebo email!

Zavoláme zpět

Zanechte prosím své telefonní číslo.
Ozveme se vám co nejdříve!