Tísňové volání a vyprošťování
spolehlivě a v souladu se zákony!

Společnost TG Services řeší i váš problém s tísňovým voláním!

Tísňové volání z výtahu
a vyprošťování uvězněných osob

Uvěznění ve výtahu – hororový scénář pro uživatele.

Když používáte výtah, mělo by to být vždy s vědomím, že v nouzovém případě máte k dispozici tísňové volání z výtahu, jehož prostřednictvím si můžete přivolat pomoc. Toto zařízení má obvykle podobu tlačítka ve výtahu, jehož stisknutím se spojíte s centrem tísňového volání. Centrum tísňového volání pak může zorganizovat pomoc, pokud například uvíznete ve výtahu nebo se vyskytnou jiné problémy.

Pro provozovatele výtahů je důležité, aby v každém výtahu pro přepravu osob byl instalován funkční obousměrný komunikační systém, tzn. vhodné zařízení nebo telefon pro tísňové volání se spolehlivým spojením s centrem tísňového volání.

 

Výtah se nesmí provozovat bez funkčního systému nouzového volání.

Abyste zajistili bezpečnost uživatelů výtahu a vyhnuli se rovněž právním důsledkům, měli byste si najmout spolehlivého partnera, který provozuje centrum tísňového volání s nepřetržitým provozem (tzn. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Vedle toho musí být spolehlivě zajištěno případné vyproštění osob – organizování vyproštění osob zajišťujeme na celostátní úrovni prostřednictvím kvalifikovaných partnerů, kteří budou s vaším výtahem dobře seznámeni.

 

Naše služby

 • Centrum tísňového volání z výtahů s nepřetržitým provozem
 • Vyprošťování osob prostřednictvím místních kvalifikovaných a vyškolených partnerů
 • Pravidelná monitorovací volání v rámci testu funkčnosti
 • Splnění všech zákonných požadavků ohledně tísňového volání
 • Dokumentace v souladu s právními předpisy
 • Přímé obousměrné hlasové spojení mezi kabinou a centrem tísňového volání
 • Oslovení a uklidnění uvězněných osob prostřednictvím centra tísňového volání
 • Nejméně každé tři dny kontrola telefonického spojení podle ČSN EN 81-28+AC
 • Zajištěné fungování – i při výpadku proudu (díky nouzovému napájení)
 • Individuální plány opatření na míru zákazníkovi
 • Dodávka trezoru na klíče, volitelně také montáž
 • Převzetí povinností spojených s vyprošťováním uvězněných osob v případě připojení k centru tísňového volání společnosti TGS
 • Individuální plán opatření pro váš výtahový systém
 • Snížení rizika odpovědnosti provozovatelů

 

Podporujeme provozovatele při vybavování výtahů zařízeními pro tísňové volání, resp. při výměně vadných zařízení, a nabízíme osvědčenou, vyspělou a robustní techniku pro tísňová volání od naší partnerské společnosti Telegärtner Elektronik!

 

Předpisy

Hlavními předpisy v oblasti tísňového volání jsou 95/16/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady (výtahy), zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízení vlády 193/2022 o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejích bezpečnosti, nařízení vlády 194/2022, norma ČSN 27 4002 bezpečnostní předpisy pro výtahy - provoz a servis výtahů, norma ČSN EN 50518 dohledová a poplachová přijímací centra a norma ČSN EN 81-28+AC bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – výtahy pro dopravu osob a nákladů.

 

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejte a kontaktujte nás.
Rádi vám pomůžeme!

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o systému tísňového volání z výtahu a o vyprošťování osob!

Servis, údržba a opravy výtahů

Pravidelná údržba je důležitá a zajišťuje provozuschopnost výtahu.

Více informací

Obsluha výtahu a školení

Pravidelné kontroly výtahů jsou povinné – provedeme je za vás!

Více informací

Rutinní volání pro systém tísňového volání z výtahu

Žádný problém pro naši centrálu – usnadněte si život!

Více informací

GSM tísňové volání / Správa SIM karet

Nabízíme vhodné karty a zařízení pro tísňové volání s optimálním tarifem.

Více informací

Posouzení rizik

Pro svůj výtah potřebujete posouzení rizik. Vyhotovíme ho pro vás!

Více informací

Kontaktujte nás

Spojte se s námi!
Těšíme se na váš telefonát nebo email!

Zavoláme zpět

Zanechte prosím své telefonní číslo.
Ozveme se vám co nejdříve!